SMJEŠTAJ

ŠtampaAPARTMAN 1

 

Tip

apartmana

 

Broj persona

April

Maj

Oktobar

Jun

Septembar

Jul

Avgust

1

2

35

50

60


APARTMAN 2

 

Tip

apartmana

 

Broj persona

April

Maj

Oktobar

Jun

Septembar

Jul

Avgust

2

2

35

50

60

         

APARTMAN 4

 

Tip

apartmana

 

Broj persona

April

Maj

Oktobar

Jun

Septembar

Jul

Avgust

4

2

35

50

60

 

APARTMAN 5

 

Tip

apartmana

 

Broj persona

April

Maj

Oktobar

Jun

Septembar

Jul

Avgust

5

2

35

50

60

  

APARTMAN 6

 

Tip

apartmana

 

Broj persona

April

Maj

Oktobar

Jun

Septembar

Jul

Avgust

6

3

40

60

70

 

APARTMAN 7

 

Tip

apartmana

 

Broj persona

April

Maj

Oktobar

Jun

Septembar

Jul

Avgust

7

2

35

50

60

 

APARTMAN 8

 

Tip

apartmana

 

Broj persona

April

Maj

Oktobar

Jun

Septembar

Jul

Avgust

8

2

35

50

60


Cijene su izrazene u eurima po apartmanu.
Boravišna taksa nije uračunata u cijenu. 
Gost je obavezan po dolasku platiti boravišnu taksu i smještaj.

 

 

Rezervacij / Uplata Avansa

Rezervacije vršimo samo uplatom avansa od 20 % ukupnog računa.

Uplatom avansa su obje strane sigurne da je rezervacija u redu. 
Avans možete uplatiti preko Western Union ili žiro računa.
Troškove slanja i prijema novca snosi gost.

Hvala na razumijevanju!